CLH

CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft.

2019. március 26. kedd, Emánuel
Minõsítések, hitelesítések, tanúsítások
 
CE MEGFELELŐSÉG
A CE megfelelőség jelzése azt igazolja, hogy a termék megfelel az Európai Unió meghatározott műszaki biztonsági irányelveiben (direktíváiban) foglalt üzemi biztonsági követelményeknek, így ezek a termékek az Európai Unió egész területén szabadon forgalmazhatók. Ezek:
- Gépek biztonsága irányelv
- Kisfeszültségű berendezések biztonsága irányelv
- Elektromágneses összeférhetőség (EMC) irányelv
- Nyomástartó edények biztonsági irányelve (DEP)
- Gázfogyasztó berendezések biztonsági irányelve.

Különlegesen veszélyes területeken alkalmazott termékek kivitelére és üzemére további biztonságtechnikai irányelvek (direktívák) vonatkozhatnak.

A CE jelzés önmagában még nem jogosít a termék üzembe helyezésére, üzemeltetésére. A nemzeti államok műszaki biztonságot ellenőrző hatóságai előírhatnak további minősítő vizsgálatokat (pl. a gázüzemű gépek, kereskedelmi forgalomba kerülő eszközök, tűz- és robbanásveszélyes környezetbe tervezett berendezések, stb.) 

ATEX-MEGFELELŐSÉG
A robbanásveszélyes környezetben működő gépekkel, berendezésekkel és rendszerekkel szemben támasztott műszaki biztonsági követelményeket a 94/9/CE számú Európai Uniós irányelv (ATEX-direktíva) szabályozza.

A veszélyes zóna robbanás-veszélyességi fokozatát az építtető - vagy az általa megbízott szaktervező - határozza meg. A gépek szállítója e követelmény alapján konstruálja berendezéseit. Ezek kivitele meg kell, hogy feleljen e zóna-besorolásnak és az ATEX-direktívában foglalt műszaki biztonsági követelményeknek. Ezt a minőséget (az ATEX-megfelelőséget) a gyártó felelős nyilatkozatban igazolja és független, akkreditált minősítő intézetek ellenőrzik és tanúsítják.

BIZTONSÁGI FÜSTELSZÍVÁS +400°C/2h
A magas hőmérsékletű levegő vagy más (nem éghető) gáznemű közegek szállítására szolgáló ventilátorok leggyakoribb alkalmazási módjai a biztonsági füstelszívás (középületek, magasépületek, parkolóházak, gépkocsitárolók, laboratóriumok) és a technológiai célú, időszakosan magas hőmérsékletű levegő mozgatása (konyhai elszívás, szárító berendezések, stb.). E ventilátorok biztonsági feladata a légszállítás átmeneti fenntartása, magas hőmérséklet mellett is.

EUROVENT HITELESÍTÉS
Az EUROVENT-CECOMAF nemzetközi szakmai szövetséget európai hűtés- és klímatechnikai gyártó vállalatok hozták létre, közös szakmai érdekképviselet céljából. A szövetség és nemzeti tagszervezetei gyűjtik és elemzik a szakma kereskedelmi forgalmának adatait, egységes és objektív műszaki mérési és minősítési eljárásokat dolgoznak ki a hűtési és klímatechnikai gyártmányok fontos csoportjaira. Az EUROVENT programjaiban rész vevő gyártmányok műszaki adatait az EUROVENT kiadványaiban és honlapján közzéteszi, ellenőrzött és pontosan összehasonlítható formában. Az EUROVENT által minősített műszaki adatok megbízható támpontot adnak a termékek megítéléséhez.